หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง มีครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 1,134 ครัวเรือน
โทรศัพท์ ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เป็นโทรศัพท์ระบบเคลื่อนที่ เนื่องจากมีสัญญาณโทรศัพท์ทุกเครือข่ายครอบคลุมทั่วถึง และยังมีโทรศัพท์สาธารณะ อีกจำนวน 4 แห่ง
ที่ทำการไปรษณีย์ (เอกชน) ในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง
 
การประปา ส่วนใหญ่เป็นระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งสามารถให้บริการได้ครอบคลุมและมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลดินทองยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ สามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาของหมู่บ้านได้ ส่วนการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง จะมีเพียงบางจุดเท่านั้น คือ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยการลงพื้นที่ ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที
องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง มีจำนวนกิจการอุตสาหกรรม จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

บริษัท ไทยสมบูรณ์วังทอง จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

บริษัท วังทองผลพืช จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

บริษัท มอนซานโต้ไทยแลนด์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ
วัดกกไม้แดง เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านกกไม้แดง ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีเจ้าแม่กวนอิมและพระนอนองค์ใหญ่ไว้ลอดเพื่อสะเดาะเคราะห์
น้ำตกถ้ำพระ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านดินทอง ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกเป็นน้ำตกธรรมชาติที่มีต้นน้ำอยู่บนภูเขา ซึ่งน้ำตกแห่งนี้ถ้าใครไปต้องงดใช้เสียง เพราะน้ำตกแห่งนี้มีความเงียบสงบมาก สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เหมาะสำหรับผู้ที่รักธรรมชาติอย่างแท้จริง
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2560