หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 


นางสาวปริษา สิทธิโชค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง
 
 


นายเฉลิมเกียรติ เทียนหอม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสุลักขณา ศรีทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ


นางสาวลลินภัทร์ หิรัญธนากุลวิศาล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายอนุชิต นรเศรษฐกร
นักพัฒนาชุมชน


นางสุจิรา สังข์เมือง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


----ว่าง---
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


---ว่าง---
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2560