หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
ประชาชนในพื้นที่ตำบลดินทอง มีหลากหลายเชื้อชาติ ทั้งคนไทย คนม้ง ซึ่งอาศัยอยู่ตามภูเขา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และยังมีศาสนาอื่นๆ อีก ประชาชาชนมีความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุกคน ก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
 
 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีสถาบันและองค์กรทางศาสนา ดังนี้

วัด                   จำนวน       5       แห่ง
 
วัดซำเตย (สวนป่าสมุนไพร) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
วัดใหม่ซำเตย ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
วัดดินทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 
วัดกกไม้แดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 
วัดเขาหนองกบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

สำนักสงฆ์          จำนวน       2       แห่ง
 
สำนักปฏิบัติธรรมคณะอุบาสิกา-ธุดงควัตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
วัดใหม่ซำเตย ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
สำนักสงฆ์คลองถ้ำพระ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

คริสจักร           จำนวน       1       แห่ง
 
ริสจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์วังทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
สถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง มีดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

โรงเรียนบ้านซำเตย (ประกอบ นงนุชอุปถัมภ์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

โรงเรียนบ้านดินทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง มีหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ดังนี้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดินทอง จำนวน 1 แห่ง

เจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง มีศักยภาพทางด้านการให้บริการด้านอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในความรับผิดชอบและความสามารถในการให้บริการการควบคุมดูแล กล่าวคือ ความพร้อมด้านอัตรากำลังพนักงาน เจ้าหน้าที่ และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง ยังมีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการให้ความช่วยเหลือ ทางด้านสาธารณภัยต่างๆ แก่ผู้เข้ารับการอบรม ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง มีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 30 คน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง มีประเพณีและงานประจำปีที่สำคัญ ดังนี้
ประเพณีรดนำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์นอกจากจะมีการตักบาตร ทำบุญแล้วในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปียังเป็นวันผู้สูงอายุ ซึ่งได้จัดให้มีการรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรจากผู้สูงอายุและผู้ใหญ่ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมคุณค่าแก่ผู้สูงอายุ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา
ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการลอยกระทง ในงานจัดให้มีขบวนแห่กระทงและนางนพมาศ โดยหน่วยงานต่างๆ ร่วมตกแต่งขบวนรถแห่อย่างสวยงาม ในตอนกลางคืนจะมีการประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศและการประกวดกระทงประเภทต่างๆ ซึ่งประเพณีลอยกระทงนี้จะจัดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำของทุกปี (ประมาณเดือนพฤศจิกายน)
ประเพณีทำบุญกลางบ้าน
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2560
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-394-096
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10