หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.ดินทอง


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ อบต.ดินทอง


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ อบต.ดินทอง


การรับชำระภาษีป้าย


การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่


การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อบต.ดินทอง


แบบคำขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


คำขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


คำขอโอนกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


คำร้องขอบอกเลิกดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


การแจ้งขุดดิน อบต.ดินทอง


การแจ้งถมดิน อบต.ดินทอง

 
  (1)     2   
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2560