หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

e-Service
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 21 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม (ขยายเวลา) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งปม.พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) [ 25 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม (ขยายเวลา) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 25 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งปม.พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1) [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานการประชุมสภาองค์บริการส่วนตำบลดินทอง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานการประชุมสภาองค์บริการส่วนตำบลดินทอง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานการประชุมสภาองค์บริการส่วนตำบลดินทอง สมัยสามัย สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานการประชุมสภาองค์บริการส่วนตำบลดินทอง สมัยสามัย สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 1) [ 14 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานการประชุมสภาองค์บริการส่วนตำบลดินทอง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)     2