หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

e-Service
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องร้องการทุจริต [ 25 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการบริหารงาน [ 3 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของ อบต. [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานข้อร้องเรียนและการดำเนินการทางวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 89  
 
รายงานการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน ) [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 295  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 84  
 
รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน) [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 154  
 
รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน) [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 171  
 
  (1)     2