หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง [ 14 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ปฎฺิทินและขั้นตอนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน พจนานุกรมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการท้องถิ่น [ 17 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
แผนการพัฒนาบุคลากร(พ.ศ.2561-2563) [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)