หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2562 ]ซื้อสายส่งดับเพลิง จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน ๒ บ้านกกไม้แดง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ถึง วันที่ ๓๐ กันนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]

  (1)  
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2560