หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ดินทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

e-Service
 
   
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ค่ะ


 
 
เริงชัยใจเกษตร
 
 
วัดกกไม้แดง
 
  เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
จากการศึกษาข้อมูลพบว่า แต่เดิมนั้น บ้านดินทอง เป็นหมู่บ้านที่ผู้คนอพยพมาจากที่อื่น เดิมเรียกว่า “บ้านดงดินทอง” มีเขตการปกครองขึ้นอยู่กับหมู่ที่ 10 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ลักษณะพื้นที่เป็นป่าดงดิบ การคมนาคมเป็นทางเดินเท้าและทางเกวียน มีประชาชนอาศัยอยู่ไม่มากนัก ต่อมามีประชาชนจากต่างถิ่นอพยพ เข้ามาตั้งรกรากในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา ลักษณะพื้นดินเป็นสีแดง ที่มีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะกับการเพาะปลูกไม้ทุกชนิด เนื่องจากมีธาตุอาหารสมบูรณ์ ชาวบ้านจึงเรียกว่า “บ้านดินทอง” ต่อมาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2523 กระทรวงมหาดไทยประกาศแยกหมู่บ้านดินทอง ออกจากตำบลวังทอง โดยมีแม่น้ำวังทองเป็นแนวเขต
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง ได้รับการยกฐานะ จากสภาตำบลดินทอง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 ลำดับที่ 1148 มีผลใช้บังคับในวันที่ 30 มีนาคม 2539
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง ตั้งอยู่ที่ 108/1 หมู่ที่ 7 บ้านแหลมม่วง ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังทอง ประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเมืองพิษณุโลกประมาณ 27.5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 63.82 ตารางกิโลเมตร หรือ 39,883 ไร่
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.วังทอง ต.ชัยนาม
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ท่าหมื่นราม ต.หนองพระ  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.วังนกแอ่น ต.ท่าหมื่นราม  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.วังพิกุล ต.วังทอง  
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง มีประชาชนที่ประกอบอาชีพหลักทางด้านเกษตรกรรม เช่น เพาะพันธ์กล้าไม้ ทำนา ทำไร่มัน ไร่ข้าวโพด ทำสวนผลไม้ เป็นต้น
 
 
ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ยกเว้นหมู่ที่ 10 บ้านเขากบ เป็นเนินเขา ซึ่งพื้นที่ตำบลดินทองมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืชไร่และพืชสวน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง มีลักษณะสภาพอากาศแบบมรสุม 3 ฤดู ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกได้ 3 ฤดู คือ
ฤดูหนาว ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมิถุนายน - ตุลาคม
ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มกราคม
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด      3,353     คน    แยกเป็น
  ชาย    1,643    คน คิดเป็นร้อยละ   49.00
  หญิง  1,710    คน คิดเป็นร้อยละ   51.00
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด      1,134        ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย            52.54       คน/ตร.กม.
 
 
  หมู่ที่ ชื่อบ้าน
ชาย หญิง รวม
จำนวนครัวเรือน  
  1 บ้านคลองตาคง 126 109 235 91  
  2 บ้านซำเตย 190 208 398 122  
  3 บ้านดินทอง 2 2 4 2  
  4 บ้านหนองตะแบก 6 1 7 2  
  5 บ้านหนองเต่า 5 10 15 5  
  6 บ้านใหม่ดินทอง 178 203 381 153  
  7 บ้านแหลมม่วง 88 91 179 62  
  8 บ้านใหม่กกไม้แดง 198 203 401 128  
  9 บ้านกกไม้แดง 281 272 553 177  
  10 บ้านเขากบ 399 435 834 301  
  11 บ้านดินทองพัฒนา 170 176 346 91  
    รวม 1,643 1,710 3,353 1,134  
 
***ที่มา : ข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎร์อำเภอวังทอง ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2559***
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2560
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-394-096
 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10