องค์การบริหารส่วนตำบล ดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก